Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2011

rikai

January 14 2011

rikai

nie można być najlepszym . czasem trzeba poprzestać na byciu zajebistym .

Reposted fromniewinna niewinna viapeace peace
rikai
rozumiem, że czekasz, aż będzie za późno?
rikai
6291 cf05
Reposted frombutterfly1 butterfly1
rikai
Biochemia dowodzi, że nie ma różnicy pomiędzy miłością a dużą tabliczką czekolady
Reposted frompeace peace viapimpmyheart pimpmyheart

January 13 2011

rikai
0583 3945
Bo sesja idzie.
Reposted fromhanyu hanyu viawilcza wilcza
rikai
4383 5258 500
Reposted fromYoruni Yoruni
rikai
8264 f8a6 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viaYoruni Yoruni
rikai
Achievement unlocked
Reposted fromKarBer KarBer viaYoruni Yoruni
rikai
5892 b01b
Reposted fromczarny czarny viaYoruni Yoruni
rikai
2966 c944 500
Reposted fromdrzwiobrotowe drzwiobrotowe viaYoruni Yoruni
rikai
<Elle> Artykuł w jednej z francuskich gazet...  "Polska. Oto znajdujemy się w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!) Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza. Polacy..! Jak wy to robicie..?"
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viaYoruni Yoruni
rikai
7293 81a3
Reposted fromnoahfecks noahfecks viaYoruni Yoruni
rikai
Reposted frompecet pecet viaYoruni Yoruni
rikai
2948 e4b4 500
Reposted fromsliverspam sliverspam viazizz zizz
rikai
1495 46d1
Reposted fromewelina ewelina viazizz zizz

January 12 2011

rikai
8424 6465 500
Reposted fromtayfun tayfun viaTattoo-World Tattoo-World
rikai
7203 8278
Reposted frompatt patt viahope hope
rikai
Tyle jest sposobów, żeby kogoś zawieść.
— Jonathan Carroll
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viahope hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl